Ansökan skall innehålla samtliga uppgifter om sökanden
 • Namn 
 • Ålder 
 • Adress
 • Telefonummer
 • E-postadress 
 • Ingående och specifika uppgifter om vad stipendiet ska användas till.
 • Om ni är en förening som ansöker behöver vi även namn på klubben samt kontaktperson.
Viktig information 
 • Aktiv idrottsutövare kan söka stipendium till och med det år hen fyller 20 år.
 • Stipendiat är skyldig att lämna en kort skriftlig sammanfattning/redogörelse i efterhand kring hur stipendiet använts.
 • Ansökan är öppen Måndag 3 juni – Fredag 20 september.
 • Ansök i första hand via formuläret på hemsidan/bifoga fil. Ansök via e-mail i andra hand. Ansökan tas ej emot via vanlig postgång.
 • Endast sökanden som tilldelats stipendium kommer att underrättas av Malmö Idrottsfond.

Besked om vilka som erhåller stipendium kommer att offentliggöras i Oktober 2024.