Nedan finner du regler och villkor för stipendieansökan hos Malmö Idrottsfond.

• Du som nominerar måste vara över 18 år.

• För att skicka in sin nominering behöver den nominerande delge:

(ii) Sitt fulla namn, e-postadress och telefonnummer

(ii) För- och efternamn på den nominerade vid individuell idrottare

• Du som nominerar kan bli kontaktad av oss rörande din nominering för att vi ska få mer information om det nominerade projektet/klubben eller den nominerade idrottaren. Du som nominerar kan också komma att kontaktas för att delge kontaktuppgifter till vinnare.

• Genom att skicka in nomineringen bekräftar du att informationen, så långt du vet, är sann och riktig.

• Medlemsföretagen väljer gemensamt ut stipendiaterna från de inkommande nomineringarna. Nomineringen startar den 1 juni, sista nomineringsdag är den 30 september 2023. Nomineringar som inkommer efter sista nomineringsdag räknas som ogiltiga.

• Vinnare av stipendium kontaktas via telefon eller mail genom de kontaktuppgifter som getts av den nominerande. Varje vinnare måste bekräfta att han eller hon accepterar priset i skrift via mejl. Att acceptera priset innebär också godkännande av dessa regler och villkor. Vinnarna tillkännages under Oktober månad. Prispengen förs över till stipendiaterna efter att vi har mottagit nödvändig information för att fullfölja utbetalningen.

• Vinnare godkänner att deras identitet, begränsat till fullständigt namn och information kring deras idrottsgärning kan publiceras på den här sajten och våra sociala medier som en del av våra redaktionella aktiviteter kring initiativet Malmö Idrottsfond.

• Genom att du nominerar någon i initiativet Malmö Idrottsfond/stipendium så medger du att vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera och genomföra det här initiativet, i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

• Vi vidhåller oss rätten att diskvalificera nomineringar som vi menar bryter mot något av dessa villkor.