Våra Samarbetspartners 

Kopplat till Malmö Idrottsfond finns ett exklusivt partnernätverk bestående av beslutsfattare från en mängd olika branscher.

Gemensamt för dessa företag är att dom alla stöttar Malmö Idrottsfond i sin absoluta tro att barn och ungdomars idrottande är av högsta vikt för ett bra fysiskt och psykiskt välmående.

Vi tycker det ska finnas en möjlighet att idrotta för alla i vår fina stad oavsett bakgrund och privata förutsättningar.

Detta gynnar självklart också hela stadens samhällsutveckling i stort.

Nätverket träffas ca 6-8 gånger per år. Alla företag i nätverket utser gemensamt årets stipendiater.

Vi tror på vänskapliga och långsiktiga affärsrelationer.

Året avslutas alltid med en festlig stipendiemiddag med årets stipendiater på plats.